Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Szkoły

  • Fotografia: Klasa kształcenia zintegrowanego
  • Fotografia: Pracownia komputerowa

Naczelnym celem wychowania i kształcenia w Ośrodku jest wszechstronne przygotowanie naszych uczniów do samodzielnego życia i pracy w społeczeństwie, a także optymalne rozwijanie ich zdolności, zainteresowań i pasji.

Nauczyciele i wychowawcy są przewodnikami uczniów w poszukiwaniu wiedzy, rozwijaniu dociekliwości poznawczej, samopoznaniu, jak również przekraczaniu własnych ograniczeń. 

 

Na każdym poziomie kształcenia uczniowie mają do dyspozycji wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz specjalistyczne pracownie przedmiotowe, dobrze wyposażone w pomoce naukowe zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. Uczniowie objęci są zarówno opieką  psychologiczno-pedagogiczną, jak i bardzo wszechstronną pomocą terapeutyczną oraz rehabilitacyjną. 

  • Fotografia: Pracownia biologiczna
  • Fotografia: Organy
Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa