Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Kontakt

Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie

 

adres:   ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków

e-mail:  centrum@blind.krakow.pl
tel.:     +48 12 266 66 80 – portiernia/ centrala

   +48 12 269 31 25 – główny księgowy, +48 12 267 60 22 – księgowość, odpłatność za wyżywienie

fax:     +48 12 266 86 22

 

konta bankowe:

  • odpłatność za wyżywienie oraz duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
    PKO BP SA   58 1020 4900 0000 8802 3236 1457 
  • pozostałe wpłaty
    PKO BP SA   28 1020 4900 0000 8702 3243 1207
  • konto Rady Rodziców 

PKO BP I O. Kraków 71 1020 2892 0000 5402 0015 7867

 

Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa