Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Gazetka szkolna

 

Uczniowie naszego Ośrodka chętnie dzielą się  swoją wiedzą i przemyśleniami na temat otaczającego ich świata. Dlatego piszą nie tylko o zainteresowaniach, ale również o tym, co dzieje się wokół nich. Powstają wiersze, opowiadania, relacje z wycieczek i spotkań oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń. Aby nie były to teksty pisane wyłącznie dla bardzo wąskiego grona odbiorców, powstało koło dziennikarskie, redagujące

„Czujnik dla najmłodszych” adresowany do uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz „Czujnik” dla młodzieży Szkół ponadgimnazjalnych. Czasopismo „Co słychać” stanowi natomiast forum dla nauczycieli i rodziców. Zawiera informacje na temat działalności  Ośrodka, a takze artykuły związane z wychowaniem i nauczaniem dzieci niewidomych i słabo widzących.

 

Życzymy miłej lektury!

Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa