Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony: Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6, Kraków, cz. dz. nr 194/1, Obr. 10, Kraków-Podgórze (ETAP II: strefa I (dzieci młodsze), strefa III (młodzież), zjazd linowy z podestem, dwie altany) – KG.272.01.02.2017 – 26.09.2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik ZP-12 – Zbiorcze zestawienie ofert

Załącznik ZP-21 – Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane

SIWZ KG.272.01.02.2017

Załącznik A do SIWZ – Projekt Budowy Placu Zabaw

Załącznik A.1 do SIWZ – Strefa I – powiększenie

Załącznik A.2 do SIWZ – Strefa III i zjazd na linie – powiększenie

Załącznik B do SIWZ – STWiORB (plik zip)

Załącznik C do SIWZ – Przedmiar

 

Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa