Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony: Budowa placu zabaw – strefa II (dzieci starsze) Przy Zespole Szkół dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6, Kraków, cz. dz. nr 194/1, Obr. 10, Kraków-Podgórze – KG.272.01.01.2017 – 02.06.2017

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacje dodatkowe (plik zip)

SIWZ KG.272.01.01.2017

Załącznik A do SIWZ – Projekt Budowy Placu Zabaw

Załącznik B do SIWZ – STWiORB (plik zip)

Załącznik C do SIWZ – Przedmiar

 

Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa