Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla ZSiP CNS w Krakowie, ul. Tyniecka 6 – KG.272.02.04.2021 – 03.12.2021

 

KG.272.02.04.01.2021 – Różne art. spożywcze (plik zip)

KG.272.02.04.02.2021 – Warzywa, owoce, owoce cytrusowe (plik zip)

KG.272.02.04.03.2021 – Mrożonki, ryby i przetwory rybne (plik zip)

KG.272.02.04.04.2021 – Mięso, wędliny, drób (plik zip)

KG.272.02.04.05.2021 – Chleb i produkty z mąki (plik zip)

KG.272.02.04.06.2021 – Jajka (plik zip)

KG.272.02.04.07.2021 – Nabiał i przetwory (plik zip)

KG.272.02.04.08.2021 – Dania gotowe (plik zip)

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy: Dostawa interaktywnych monitorów dotykowych, drukarek brajlowskich oraz drukarki druku wypukłego do ZSiPCNS w Krakowie, przy ul. Tynieckiej 6 – KG.272.01.05.2021 – 10.11.2021

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 2

Informacja w trybie art. 222 ust. 5 ustawy PZP

Informacja w trybie art. 222 ust. 4 ustawy PZP

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załączniki nr 4.1–4.3 do SWZ

Załączniki nr 5.1–5.3 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy – Dostawy: Dostawa wyposażenia studia nagrań dla niewidomych i słabowidzących uczniów ZSiPCNS w Krakowie, przy ul. Tynieckiej 6 – KG.272.01.04.2021 – 03.11.2021

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy: Dostawa specjalistycznego sprzętu i oprogramowania komputerowego, audiowizualnego, w tym wyposażenia studia nagrań dla niewidomych i słabowidzących uczniów ZSiPCNS w Krakowie, przy ul. Tynieckiej 6 (2) – KG.272.01.03.2021 – 08.10.2021

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 1

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części 4

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części 3

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części 1

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części 2

Informacja w trybie art. 222 ust. 5 ustawy PZP

Informacja w trybie art. 222 ust. 4 ustawy PZP

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
Wyjaśnienia do SWZ (3) i Modyfikacja SWZ (2)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia do SWZ (2) i Modyfikacja SWZ (1)

Załącznik nr 4.3 do SWZ – po zmianie z dnia 14.10.2021

Wyjaśnienia do SWZ (1)

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załączniki nr 4.1–4.4 do SWZ

Załączniki nr 5.1–5.4 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych: „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy hali sportowej i basenu, uwzględniając decyzję Komendanta PSP w Krakowie” – KG.272.02.03.2021 – 10.09.2021

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

 

Zapytanie ofertowe

Zakres z zaznaczeniem na schemacie budynków

Formularz oferty

Oświadczenie – załącznik nr 1 do formularza oferty

Wzór umowy – załącznik nr 2 do formularza oferty

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych: Zakup i dostawa podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów słabowidzących, dostępnych na rynku księgarskim w ramach zadania: „Dotacja celowa w 2021 r. na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 2021 r.” – KG.272.02.02.2021 – 25.08.2021

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

 

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy: Dostawa specjalistycznego sprzętu i oprogramowania komputerowego, audiowizualnego, w tym wyposażenia studia nagrań dla niewidomych i słabowidzących uczniów ZSiPCNS w Krakowie, przy ul. Tynieckiej 6 – KG.272.01.02.2021 – 16.08.2021


Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 1 – korekta

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 1

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 6

Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części 9

Informacja o unieważnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie Części 9

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części 2

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części 3

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części 5

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części 9

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 4

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 8

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 7

Informacja w trybie art. 222 ust. 5 ustawy PZP

Informacja w trybie art. 222 ust. 4 ustawy PZP

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia do SWZ (3) i Modyfikacja SWZ (2)

Załącznik nr 4.1 do SWZ (OPZ) – po zmianie z dnia 24.08.2021

Wyjaśnienia do SWZ (2) i Modyfikacja SWZ (1)

Wyjaśnienia do SWZ (1)

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załączniki nr 4.1–4.9 do SWZ

Załączniki nr 5.1–5.9 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych: Zakup i dostawa podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów słabowidzących, dostępnych na rynku księgarskim w ramach zadania: „Dotacja celowa w 2021 r. na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego w 2021 r.” – KG.272.02.01.2021 – 03.08.2021


Unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

 

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych: Zakup, dostawa i montaż mebli dla ZSiP CNS w Krakowie, ul. Tyniecka 6 – KG.222.16.2021 – 21.07.2021

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

 

Uzupełnienie do opisu przedmiotu zamówienia – dotyczy ofert złożonych w terminie określonym w Zapytaniu ofertowym

Zapytanie ofertowe

Części zamówienia – rysunki w załączeniu:

1. 308 TW – Terapia widzenia

2. 108 SZ – Sala lekcyjna

3. 211 SZ – Sala geograficzna

4. 020 SI – Sala perkusyjna

5. 111 SI – Gospodarstwo domowe

Formularz oferty

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane: Modernizacja pomieszczeń w budynku ZSiPCNS w Krakowie, przy ul. Tynieckiej 6 –KG.272.01.01.2021 – 08.06.2021

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja w trybie art. 222 ust. 5 ustawy PZP

Informacja w trybie art. 222 ust. 4 ustawy PZP

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 1.1 do SWZ

Załącznik nr 2.1 do SWZ

Załącznik nr 2.2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ

Załącznik nr 7 do SWZ

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla ZSiP CNS w Krakowie, ul. Tyniecka 6 – KG.272.02.04.2020 – 27.11.2020


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert – uzupełniona

Informacja z otwarcia ofert

 

KG.272.02.04.01.2020 – Różne art. spożywcze (plik zip)

KG.272.02.04.02.2020 – Warzywa, owoce, owoce cytrusowe (plik zip)

KG.272.02.04.03.2020 – Mrożonki, ryby i przetwory rybne (plik zip)

KG.272.02.04.04.2020 – Mięso, wędliny, drób (plik zip)

KG.272.02.04.05.2020 – Chleb i produkty z mąki (plik zip)

KG.272.02.04.06.2020 – Jajka (plik zip)

KG.272.02.04.07.2020 – Nabiał i przetwory (plik zip)

KG.272.02.04.08.2020 – Dania gotowe (plik zip)

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro: Zakup i dostawa podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dostępnych na rynku księgarskim w ramach zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Dotacja celowa w 2020 r. na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego”, finansowanego z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej – KG.272.02.03.2020 – 04.08.2020

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Klauzula RODO 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro: Przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie, 30-319 Kraków, ul. Tyniecka 6 (inwentaryzacja budowlana, koncepcja architektoniczna, ekspertyza konstrukcyjna, ekspertyza pożarowa, projekt budowlany i wykonawczy z kosztorysem i pozwoleniem na budowę) – KG.272.02.01.2020 – 24.06.2020

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty

Oświadczenie – załącznik nr 1 do formularza oferty

Specyfikacja – załącznik nr 2 do formularza oferty

Załącznik nr 2.1 do specyfikacji

Załącznik nr 2.2 do specyfikacji

Wzór umowy – załącznik nr 3 do formularza oferty

Klauzula RODO – załącznik nr 4 do formularza oferty

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik ZP-12 – Zbiorcze zestawienie ofert

Załącznik ZP-21 – Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik ZP-12 – Zbiorcze zestawienie ofert

Załącznik ZP-21 – Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa