Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Zespół konsultacyjny

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie powołany został zespół konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku oraz ich rodziców i nauczycieli. Jest to nasza działalność statutowa. Pracujemy społecznie, nie prowadzimy działalności gospodarczej.

 

Chcemy dotrzeć do rodziców dziecka niepełnosprawnego. Zdajemy sobie sprawę, jak ograniczony dostęp mają dzieci niepełnosprawne do specjalistycznej pomocy i rewalidacji. Istotnym problemem rodziców dzieci z uszkodzonym wzrokiem jest poczucie osamotnienia, nieraz bezradności. Potrzebna jest fachowa informacja oraz konkretna pomoc.

 

Drodzy Rodzice! Czujemy się odpowiedzialni za przyszłość Waszych dzieci. Jesteśmy osobami kompetentnymi i dobrze zorganizowanymi. Jednym z naszych zadań jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem ze środowiskiem. Na co dzień kilkuset uczniów naszego Ośrodka objętych jest wszechstronną rewalidacją. Chcemy dotrzeć i do Was.

 

Dlatego zapraszamy Was drodzy rodzice wraz z dziećmi na bezpłatne konsultacje, które obejmują:

  • ocenę funkcjonalnego widzenia,
  • diagnozę umiejętności poruszania się w przestrzeni (małej i dużej),
  • ocenę rozwoju ruchowego (postawy),
  • prezentację i dobór pomocy optycznych oraz naukę posługiwania się nimi,
  • dobór metod i form oraz technik pracy z dzieckiem z uszkodzonym wzrokiem,
  • rozmowę z pedagogiem, psychologiem, dyrektorem szkoły.

 

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu: 12 266 66 80 wewn. 135 lub 136.

 

Jesteśmy jedyną taką placówką w Małopolsce. Mamy 60 lat doświadczenia. Obecnie w ramach naszego Ośrodka funkcjonują: Wczesne Wspomaganie, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Szkoły policealne, Szkoła Muzyczna oraz Internat. Organizujemy takze turnusy rehabilitacyjne dla rodziców wraz dziećmi z uszkodzonym wzrokiem.

 

Nauczycieli szkół ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi zapraszamy do kontaktu z nami i do współpracy.

 

Zespół konsultacyjny

Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa