Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Szkoła Muzyczna

Szkoła Muzyczna I stopnia

im. Majora Hieronima Henryka Baranowskiego

przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących

w Krakowie

 

 

Kształcenie artystyczne dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku jest naszym głównym zadaniem. Z uwagi na specyfikę kształcenia szkoła oferuje rozszerzony wymiar zajęć. Dzięki odpowiednio zmodyfikowanym programom nauczania oraz metodom dostosowanym do potrzeb naszych uczniów, zapewniamy im indywidualne tempo nauki i optymalne warunki rozwoju. Liczba uczniów pobierających naukę nieznacznie przekracza 100 osób.

 

Kadrę szkoły stanowią wysoko wykwalifikowani pedagodzy, tyflopedagodzy i artyści. Prowadzimy naukę gry w klasach fortepianu, organów, skrzypiec, wiolonczeli, gitary, fletu, klarnetu, saksofonu, akordeonu i perkusji. Uczniowie uczestniczą także w zajęciach zespołowych (chór, zespoły wokalno-instrumentalne, instrumentalne, wokalno-taneczne) oraz teoretycznych (kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne, muzykografia).

 

Dokładamy starań, by nauka w naszej szkole wspomagała ogólny rozwój uczniów. Angażując w szkolne życie artystyczne, otwieramy im możliwość autoprezentacji poprzez sztukę, co ma niebagatelne znaczenie w procesie rewalidacji. Działalność szkoły obejmuje uczestnictwo w szerokim spektrum inicjatyw kulturalnych: koncertach, festiwalach, przeglądach i konkursach muzycznych. Nasi uczniowie z powodzeniem rywalizują w ramach różnych form współzawodnictwa artystycznego, nawet na szczeblu międzynarodowym.

 

Poza rozwijaniem zdolności i talentów naszych uczniów pracujemy także z dziećmi dotkniętymi innymi rodzajami niepełnosprawności, niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem. Cieszymy się, jeśli między nami odnajdują swoje miejsce.

 

Historia Szkoły Muzycznej

Patron

Współpraca międzynarodowa

Najważniejsze osiągnięcia uczniów

Rekrutacja 

Opłaty

Konkursy

Nauczyciele nieobecni

Zbiórka publiczna na zakup fortepianu

 

Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa