Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Dyrekcja

 

Fotografia: Barbara Planta

mgr Barbara Planta

Dyrektor Ośrodka

 

 

 Fotografia: Agnieszka Nawrocka

 

 mgr Agnieszka Nawrocka

Wicedyrektor Ośrodka

kierująca Szkołą Podstawową nr 73

i Gimnazjum nr 68

 

Fotografia: Teresa Miszke

 

mgr inż. Teresa Miszke

Wicedyrektor Ośrodka

kierująca szkołami

ponadgimnazjalnymi i Szkołą Policealną Nr 19

 Fotografia: Małgorzata Bała

 

mgr Małgorzata Bała

Wicedyrektor Ośrodka

kierująca Szkołą Muzyczną

 

 

 

  

mgr inż. Roman Czort

Kierownik administracyjny

 

 

 

Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa