Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Dyrekcja

 

Fotografia: Agnieszka Nawrocka

mgr Agnieszka Nawrocka

Dyrektor Ośrodka

 

 

Fotografia: Iwona Ingram-Tomana

 

 mgr inż. Iwona Ingram-Tomana

Wicedyrektor Ośrodka

kierująca Szkołą Podstawową

 

 

Fotografia: Teresa Miszke

 

mgr inż. Teresa Miszke

Wicedyrektor Ośrodka kierująca szkołami

 ponadgimnazjalnymi, ponadpodstawowymi,

Szkołą Policealną i Liceum dla Dorosłych

 

Fotografia: Waldemar Król

 

mgr Waldemar Król

Wicedyrektor Ośrodka

kierujący Szkołą Muzyczną

 

 

Fotografia: Elżbieta Hardzina

  

mgr Elżbieta Hardzina

Kierownik Internatu

 

 

 

Fotografia: Sylwia Sermet

 

mgr Sylwia Sermet

Kierownik Internatu

 

Fotografia: Roman Czort

 

mgr inż. Roman Czort

Kierownik administracyjny

Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa