Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Facebook

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony na portalu Facebook, gdzie można zapoznać się z działalnością Ośrodka w nieco innej odsłonie. Szkoły na każdym poziomie kształcenia oraz Internat posiadają swój własny fanpage, a informacje zbiorcze ze wszystkich działów umieszczone są na profilu ogólnym Ośrodka. Proszę sprawdzić – nasz Ośrodek tętni życiem!

 

 

Ośrodek

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Szkoły ponadgimnazjalne

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Szkoła Policealna

Szkoła Muzyczna

Internat

 

Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa