Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Pliki do pobrania

 

Ogólne

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – PDF, DOC

Wzór podania o wydanie duplikatu świadectwa

Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

 

Szkoła Podstawowa

Podanie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej – PDF, DOC

Kwestionariusz Osobowy Ucznia – PDFDOC

 

Szkoły ponadpodstawowe

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 – PDFDOC

Kwestionariusz Osobowy Ucznia – PDF, DOC

Kwestionariusz Osobowy Słuchacza Szkoły Policealnej – PDF, DOC

Wniosek o skierowanie do Szkoły Policealnej – PDF, DOC

Wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego – PDF, DOC

 

Egzamin maturalny

Komunikat dyrektora CKE ws. szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu

Terminarz składania dokumentacji do egzaminu maturalnego – PDFDOC

Załącznik 1a: Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 – Deklaracja A – PDFDOC

Załącznik 1b: Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 – Deklaracja B – PDFDOC

Załącznik 4b: Informacja o sposobie dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego – PDFDOC

Załącznik 5b: Informacja o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych – PDFDOC

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

Harmonogram egzaminów w 2021 

Komunikat dyrektora CKE ws. dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu:

formuła 2017, formuła 2019

Procedury składania dokumentów do egzaminu – PDF, DOC

Deklaracja przystąpienia do egzaminu

Oświadczenie dostosowania:

Załącznik 4a dla ucznia, słuchacza lub absolwenta, który ukończył szkołę w roku, w którym przeprowadzany jest egzamin

Załącznik 4b dla absolwenta z lat wcześniejszych

 

Praktyki zawodowe

Regulamin praktyk zawodowych

 

Doradztwo zawodowe

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

 

Szkoła Muzyczna

Podanie o przyjęcie do Szkoły Muzycznej – PDF, DOC

 

Internat

Kwestionariusz osobowy wychowanka

 

Pracownicy Ośrodka

Załączniki do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wniosek o przyznanie środków z funduszu Rady Rodziców

Sprawozdanie wychowawcy

 

Nadzór pedagogiczny

Ewaluacja zewnętrzna całościowa w Technikum (22 czerwca – 3 lipca 2015)

Harmonogram ewaluacji w Technikum

Kwestionariusz ankiety dla rodziców

Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

Ewaluacja zewnętrzna całościowa w Zasadniczej Szkole Zawodowej (8–20 czerwca 2015) 

Harmonogram ewaluacji w ZSZ

Kwestionariusz ankiety dla rodziców

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014:

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Szkoły ponadgimnazjalne

 

Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa