Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Rozwijanie zainteresowań

Oddziały gimnazjalne

 

Szkoły ponadgimnazjalne

 

Szkoła Muzyczna

 

Koła zainteresowań w Internacie

 

Absolwenci

Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa