Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Zbiory biblioteki

Biblioteka należy do Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, współpracuje z krakowskimi bibliotekami i Instytutem Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Biblioteką Centralną PZN w Warszawie. Zbiory biblioteki opracowywane są w programie bibliotecznym MOL i liczą ok. 38 tys. woluminów.

 

Księgozbiór czarnodrukowy obejmuje następujące działy:

  • literatura piękna, w tym lektury,
  • literatura popularnonaukowa,  
  • literatura metodyczna,
  • literatura tyflologiczna (dotycząca pedagogiki i psychologii osób niewidomych i słabo widzących, gr. typhlos – niewidomy),
  • podręczniki szkolne wydrukowane powiększoną czcionką.

 

Księgozbiór brajlowski stanowi:

  • literatura piękna, z dużym zbiorem lektur i innych tytułów beletrystyki,
  • literatura popularnonaukowa,
  • podręczniki.

 

Posiadamy nagrania tekstów literackich na kasetach magnetofonowych, płytach CD  oraz w formacie MP3 i Daisy. Czytelnicy mogą korzystać również z interesującego zbioru czasopism. Do ich dyspozycji dostępny jest autolektor i powiększalnik oraz cztery stanowiska komputerowe tworzące Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

 

Uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum gorąco zachęcamy do bezpłatnej prenumeraty bardzo interesujących czasopism „Promyczek” i „Światełko” wydawanych przez PZN w wersji brajlowskiej, elektronicznej oraz w powiększonym druku. Czasopisma można zamówić w Zarządzie Głównym PZN, 00-216 Warszawa, ul. Konwiktorska 9. Miłośnikom książek polecamy dodatkowo korzystanie z bogatych zbiorów Biblioteki Centralnej PZN.

 

Wszystkim życzymy wielu sukcesów w nauce. Zapraszamy do naszej biblioteki!

 

Maria Kochanowska-Nowak i Magdalena Gatlik, nauczyciele bibliotekarze

Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa