Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

 W dniach 10-12 kwietnia  klasy szóste wraz z wychowawcami zwiedzały Warszawę.

To była świetna wycieczka!

Po stolicy oprowadzał nas pan Piotr Stefański. Pokazał uczniom najpiękniejsze i najciekawsze miejsca Warszawy.

Zwiedziliśmy więc Zamek Królewski, Muzeum Chopina, Centrum Nauki Kopernik, Łazienki, Katedrę św. Jana. Byliśmy w wielu ważnych miejscach: pod Pałacem Prezydenckim,  przy grobie Nieznanego Żołnierza, pomnikach Powstańców Warszawskich, Józefa Piłsudskiego, Bolesława Prusa,

Jedliśmy też  najlepsze pączki w Warszawie przy ulicy Chmielnej.

Polecamy!

 

Misja Ośrodka

Jesteśmy ośrodkiem szkół specjalnych przeznaczonych dla uczniów z dysfunkcjami wzroku. Na pierwszym miejscu stawiamy cele rewalidacyjne, starając się zapewniać równość szans życiowych osobom niepełnosprawnym. Traktujemy uczniów indywidualnie i podmiotowo, stwarzając im warunki niezbędne do optymalnego rozwoju każdego z nich. Pragniemy kształtować u młodzieży postawy pozwalające sprostać wyzwaniom samodzielnego życia oraz postawy poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnej otwartości na kulturę Europy i świata.

Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa